About admin

Този автор все още не е попълнил своите детайли.
So far admin has created 1 blog entries.

Проект

Сертифициране и ресертифициране на системи за управление на производството в съответствие с международни стандарти и дейност за постигане на съответствие на продуктите с националните и европейски стандарти. Изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Главна цел: - Осигуряване на икономическа ефективност [...]